STANOWISKA ZROBOTYZOWANE

Prowadzimy projekty robotyczne i przeprowadzamy klienta przez wszystkie etapy wdrożenia.

Czy warto robotyzować produkcję?

Trendy makroekonomiczne takie jak rosnący niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz wzrost kosztów zatrudnienia to wyzwania, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy różnych branż. Warto szukać rozwiązań, które zminimalizują negatywne skutki tych zjawisk. Jednym z nich jest robotyzacja. Czy potrzebujesz jej w swoim zakładzie? Poniższe pytania pomogą Ci podjąć decyzję czy warto inwestować w stanowiska zrobotyzowane: 

  • Czy proces jest powtarzalny?

    Warto automatyzować zwłaszcza te procesy, które są powtarzalne, wykonywane każdorazowo w ten sam sposób.

  • Czy proces jest prowadzony w sposób ciągły?

    Procesy przeznaczone do robotyzacji powinny charakteryzować się możliwie najmniejszą liczbą przerwań i być prowadzone w sposób ciągły.

  • Czy proces przeciąża kadrę pracowniczą?

    Robotyzacji powinny podlegać prace, które są obciążeniem dla człowieka, np. wymagają dużej siły fizycznej, przebiegają w trudnych lub niebezpiecznych warunkach, wymagają zaangażowania dużej ilości osób do wykonywania stosunkowo prostych czynności manualnych.

Każde przedsiębiorstwo ma indywidualne, uzależnione od wielu czynników potrzeby. Niezależnie od tego czy jesteś właścicielem dużego przedsiębiorstwa czy małej firmy, robotyzacja pozytywnie wpłynie na wydajność zakładu oraz na utrzymanie stałej i wysokiej jakości produkcji. Przyczyni się także do wzrostu konkurencyjności oraz dbałości o pracownika, elastyczności produkcji, a przede wszystkim minimalizacji kosztów.

Etapy wdrożenia instalacji robotycznej

Korzyści wynikające z robotyzacji

Precyzja

Zastosowanie robotów do najbardziej skomplikowanych procesów pozwala uzyskać dużą precyzję wykonania produktów. Roboty mogą pracować bez przerw, zachowując przy tym wszystkie najważniejsze parametry pracy. Ukierunkowane są na działanie ze znaczną konsekwencją i dokładnością.

Powtarzalność

Seryjność i powtarzalność wykonanych produktów są niezbędne do utrzymywania jakości produkcji na jak najwyższym poziomie. Wykorzystanie robotów pozwoli na zachowanie stałych parametrów technologicznych.

Niezawodność

Niezawodność to jedna z najistotniejszych cech nowoczesnych robotów. Od braku przerw i ciągłości pracy robota zależy niekiedy praca całego zakładu. Roboty dostarczane przez czołowych producentów i dostawców zapewnią wydajność i ciągłość produkcji. Robotyzacja może także pomóc w wypełnieniu braków kadrowych.

Wydajność

Wykonywanie kilku czasochłonnych operacji przez człowieka może zostać zastąpione szybką pracą robota, co pozytywnie wpłynie na czas cyklu produkcyjnego. Dodatkowo zastosowanie robotów przemysłowych wpływa na poprawę jakości produktu oraz skraca czas potrzebny na jego wytworzenie.

Zadania specjalne

Roboty mogą zostać wykorzystane do zadań specjalnych, czyli do wykonywania prac wymagających bardzo wysokiej precyzji, użycia dużej siły lub zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.

Redukcja kosztów

Praca stanowisk zrobotyzowanych pozwala zredukować koszty zatrudnienia pracowników oraz przyczynia się do maksymalnego wykorzystywania surowców przy jednoczesnej minimalizacji odpadów produkcyjnych.

Planujesz robotyzację?
Napisz do nas